Trung học phổ thông Bảo Lộc
VĂN BẢN TRƯỜNG
BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2023

[Đăng lúc:11/29/2023 9:40:24 AM]

Xem tập tin đính kèm!

Tập tin đính kèm
Trường THPT Bảo Lộc

Bài viết liên quan
Bài viết
BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2023
Bài viết
QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cán bộ quản lý nhà trường từ năm học 2023-2024
Bài viết
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Đội tuyển học sinh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023 - 2024
Bài viết
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2023
Bài viết
BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác tháng 10 năm 2023 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023
Bài viết
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban chỉ đạo và Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở năm học 2023 - 2024
Bài viết
KẾ HOẠCH Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023
Bài viết
KẾ HOẠCH Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm học 2023 - 2024
Bài viết
KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Bài viết
KẾ HOẠCH Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 18/7/2023 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 88 KH/ThU, ngày 25/9/2023 của Sở GDĐT Lâm Đồng về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
TIN MỚI NHẤT
© 2023 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300