Trung học phổ thông Bảo Lộc

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG THPT BẢO LỘC

Đồng Chí: Hoàng Văn Thái
TrĐCM: ĐHSP Chính trị
Chức vụ: Bí thư đoàn trường THPT Bảo Lộc
Năm vào ngành: 2009
Điện thoại:
Hiệu Trưởng
Đồng Chí: Nguyễn Thị Hương
TrĐCM: Thạc sỹ Văn
Chức vụ: Phó bí thư đoàn trường THPT Bảo Lộc
Năm vào ngành: 2010
Điện thoại:
Hiệu Trưởng
Đồng Chí: Nguyễn Khánh Chung
TrĐCM: ĐHSP Địa
Chức vụ: Phó bí thư đoàn trường THPT Bảo Lộc
Năm vào ngành: 2011
Điện thoại:
Hiệu Trưởng

Danh sách các ủy viên

1. Đồng Chí: Đinh Thị Hậu
2. Đồng Chí: Trần Quốc Anh
3. Đồng Chí: Trịnh Thị Tuyết
4. Đồng Chí: Trần Thị Thu Thảo
5. Đồng Chí: Hoàng Thủy Tiên
6. Đồng Chí: Nguyễn Công Minh
7. Đồng Chí: Nguyễn Đăng Hưng
8. Đồng Chí: Trần Hồng Long
9. Đồng Chí: Trần Nguyễn Hà Phương
10. Đồng Chí: Nguyễn Ngọc Thanh Ngân
11.Đồng Chí: Đinh Hoàng Bích Ngọc
12. Đồng Chí: Trần Nguyễn Vân Quỳnh
13. Đồng Chí: Trương Quốc Nguyên
14.Đồng Chí: Lương Ngọc Hiển
© 2020 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300