Trung học phổ thông Bảo Lộc

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG THPT BẢO LỘC

Thầy: Nguyễn Khánh Chung
Chức vụ: Bí thư đoàn trường THPT Bảo Lộc
TrĐCM: ĐHSP Địa
Năm vào ngành: 2011
Điện thoại: 0983726012
Thầy: Nguyễn Tuân Hợp
Chức vụ: Phó bí thư đoàn trường THPT Bảo Lộc
TrĐCM: ĐHSP Giáo dục chính trị
Năm vào ngành: 2014
Điện thoại: 0972582359
Cô: Nguyễn Thị Phương Uyên
Chức vụ: Phó bí thư đoàn trường THPT Bảo Lộc
TrĐCM: ĐHSP Lý
Năm vào ngành: 2006
Điện thoại: 0988464961

DANH SÁCH CÁC UỶ VIÊN

STT
Họ tên
Chi Đoàn
1
Vũ Minh Hiếu
CĐGV
2
Trương Vũ Tài Anh
12A8
3
Phạm Lê Thảo Ngọc
12A1
4
Đào Thị Thùy Dung
12A1
5
Phạm Tuyết Nhi
11A3
6
Trịnh Trung Hậu
11A11
7
Hoàng Trung Kiên
11A8
8
Trương Vũ Tài Em
11A9
9
Lê Ngọc Diễm
11A3
10
Nguyễn Thị Bảo Ngọc
10A9
11
Võ Thụy Hạnh Như
10A4
12
Lục Cát Tường
10A1
13
Nguyễn Hoàng Minh Thư
10A9
14
Vũ Hồng Hảo
10A3
© 2022 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300