Trung học phổ thông Bảo Lộc

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG THPT BẢO LỘC

Thầy: Nguyễn Văn Dần
Chức vụ: Bí thư đoàn trường THPT Bảo Lộc
TrĐCM: ĐHSP Sinh Học
Năm vào ngành: 2011
Điện thoại: 0912084339
Thầy: Nguyễn Tuân Hợp
Chức vụ: Phó bí thư đoàn trường THPT Bảo Lộc
TrĐCM: ĐHSP Giáo dục chính trị
Năm vào ngành: 2014
Điện thoại: 0972582359
Cô: Võ Thụy Hạnh Như
Chức vụ: Phó bí thư đoàn trường
TrĐCM: HS
Năm vào ngành: 2020
Điện thoại: 0843444439
Thầy: Nguyễn Khánh Chung
Chức vụ: UV BTV
TrĐCM: ĐHSP Địa
Năm vào ngành: 2011
Điện thoại: 0983726012
Thầy: Nguyễn Duy Đức
Chức vụ: UV BTV
TrĐCM: ĐHSP Toán
Năm vào ngành: 2011
Điện thoại: 0987635321

DANH SÁCH CÁC UỶ VIÊN

STT
Họ tên
Chi Đoàn
1
Lục Cát Tường
12A1
2
Võ Hoàng Oanh
11A6
3
Nguyễn Trần Duy Phong
11A8
4
Đỗ Ngọc Khánh Linh
11A10
5
Phùng Nguyễn Thanh Hằng
10A8
6
Đặng Lê Khanh
10A5
7
Nguyễn Đỗ Thuỳ Trâm
10A7
8
Trần Thị Bảo Ngọc
10A11
9
Trần Việt Quang
10A1
10
Nguyễn Ngọc Yến Nhi
10A9
TIN MỚI NHẤT
© 2024 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300