Trung học phổ thông Bảo Lộc

Nhân sự Tổ Ngoại Ngữ

STT Họ tên Chức vụ TrĐCM Năm vào ngành
1 Nguyễn Thị Thu Lan Tổ Trưởng chuyên môn ĐHSP Tiếng Anh 1995
2 Phan Thị Hải Lý Tổ Phó chuyên Môn ĐH Tiếng Anh 1997
4 Nguyễn Thuý Liên Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh 1985
5 Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh 1998
7 Trần Thị Quốc Thái Giáo viên Th.Sỹ Tiếng Anh 1999
8 Bùi Thị Mỹ An Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh 2000
3 Võ Thị Thu Giáo viên ĐHSP 2002
6 Đinh Thị Hậu Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh 2007
9 Trịnh Thị Thu Dung Giáo viên ĐHSP Tiếng Anh 2012
Các bài viết
© 2020 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300