Trung học phổ thông Bảo Lộc
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BẢN TIN TỔ NGOẠI NGỮ

Nhân sự Tổ Ngoại Ngữ

Họ tên
Chức vụ
Trình Độ CM
Năm vào ngành
Nguyễn Thị Thu Lan
Tổ Trưởng chuyên môn
ĐHSP Tiếng Anh
1995
Phan Thị Hải Lý
Tổ Phó chuyên Môn
ĐH Tiếng Anh
1997
Nguyễn Thuý Liên
Giáo viên
ĐHSP Tiếng Anh
1985
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Giáo viên
ĐHSP Tiếng Anh
1998
Trần Thị Quốc Thái
Giáo viên
Th.Sỹ Tiếng Anh
1999
Bùi Thị Mỹ An
Giáo viên
ĐHSP Tiếng Anh
2000
Võ Thị Thu
Giáo viên
ĐHSP Tiếng Anh
2002
Đinh Thị Hậu
Giáo viên
ĐHSP Tiếng Anh
2007
Trịnh Thị Thu Dung
Giáo viên
ĐHSP Tiếng Anh
2012
Các bài viết
TIN MỚI NHẤT
© 2024 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300