Trung học phổ thông Bảo Lộc

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT BẢO LỘC

Đ/c: Vũ Minh Hiếu
TrĐCM: ĐHSP GDTC-GDQP
Chức vụ: Phó Chủ tịch công đoàn trường THPT Bảo Lộc
Năm vào ngành: 2011
Điện thoại: 0372526256
Đ/c: Nguyễn Khánh Chung
TrĐCM: ĐHSP Địa
Chức vụ: Ủy viên ban thường vụ
Năm vào ngành: 2012
Điện thoại: 0983726012
Đ/c: Hoàng Trung Sơn
TrĐCM: ĐHSP Lý
Chức vụ: CN Ủy ban KT công đoàn trường THPT Bảo Lộc
Năm vào ngành: 2003
Điện thoại: 0974032122
Đ/c: Nguyễn Thị Hường
TrĐCM: ĐHSP Vật Lý
Chức vụ: Thủ Quỹ
Năm vào ngành: 1989
Điện thoại: 0909267701
TIN MỚI NHẤT
© 2024 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300