Trung học phổ thông Bảo Lộc

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT BẢO LỘC

Đồng chí: Triệu Trung Kiên
TrĐCM: ĐHSP Lịch sử; VB2 ĐH GDQP-AN
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn trường THPT Bảo Lộc
Năm vào ngành: 2002
Điện thoại:
CT Công Đoàn
Đồng chí: Nguyễn Chí Cường
TrĐCM: ĐHSP Vật Lý – KTCN
Chức vụ: Phó chủ tịch Công đoàn trường THPT Bảo Lộc
Năm vào ngành: 1994
Điện thoại:
PCT Công Đoàn
Đồng chí: Hoàng Đại Giang
TrĐCM: ĐHSP Văn
Chức vụ: CN Ủy ban KT công đoàn trường THPT Bảo Lộc
Năm vào ngành: 2001
Điện thoại:
CNUBKT
Đồng chí: Võ Thị Thu
TrĐCM: ĐHSP Tiếng Anh
Chức vụ: TBNC
Năm vào ngành: 2001
Điện thoại:
Đồng chí: Nguyễn Thị Hường
TrĐCM: ĐHSP Vật Lý
Chức vụ: Thủ Quỹ
Năm vào ngành: 1989
Điện thoại:
Đồng chí: Cao Thị Bích Nga
TrĐCM: Trung cấp Kế toán
Chức vụ: Kế Toán
Năm vào ngành: 1997
Điện thoại:
© 2020 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300