Trung học phổ thông Bảo Lộc
CỰU GIÁO VIÊN
DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN TỪNG CÔNG TÁC TẠI TRƯƠNG THPT BẢO LỘC

[Đăng lúc:7/10/2017 12:00:00 AM]

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN TỪNG CÔNG TÁC TẠI TRƯƠNG THPT BẢO LỘC

Huỳnh Quang Trạng.  Hiệu Trưởng.Năm  1963- 1964.

Tô Đức Hạnh. Hiệu Trưởng.Năm  1964- 1970.

Bùi Tam Cương. Hiệu Trưởng.Năm  1970-1975.

Hoàng Văn Trung. Hiệu Trưởng.Năm  1975-1976.

Phạm Hồng Vân Hiệu Trưởng.Năm  1976-1979.

Phùng Tất Thắng    Hiệu Trưởng.Năm  1979-1990.

Nguyễn Mậu Ly Hiệu Trưởng.Năm  1990-1997.

Bùi Thị Quốc Nga Hiệu Trưởng.Năm  1997-2008.

Nguyễn HoàngChương Hiệu Trưởng.Năm  2008-2013.

 

Stt

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ

Môn

Năm về trường

Ghi chú

1

Võ thanh Cư

 

 

Văn

Trước 1975

Chuyển về Đà Lạt.(Hiệu trưởng trường Đống Đa)

2

Nguyễn Thị Xuân

 

 

Sử

Trước 1975

Chuyển về TP.HCM

3

Trần Trinh

1950

TKHĐ

Vật Lý

Trước 1975

( Mất  năm1992)

4

Nguyễn Thị Tình

 

TTCMTN

Toán

Trước 1975

Chuyển về DTTTW Bảo Lộc năm 19…

5

Phạm Sỹ Toán

 

 

T.Pháp

Trước 1975

Chuyển về DTTTW Bảo Lộc năm 19…

6

Thầy Tín

 

 

T.Pháp

Trước 1975

 

7

Châu văn Kỳ

 

 

T.Anh

Trước 1975

 

8

Huỳnh Thị Tường Yến

 

 

Toán

Trước 1975

 

9

Cô Tuyết

 

 

T.Anh

Trước 1975

 

10

Lê Văn Côi

 

 

Sinh

Trước 1975

Xin nghỉ năm 198…

11

Phạm Hồng Vân

 

H.Trưởng

Sử

1975

HTNăm 1976-1979.Chuyểnvề Đức Trọng (Đã mất 2017)

12

Phạm Đình Ái

 

H.Phó

Sinh

1975

HP 1980.Hiệu Trưởng Trường Lộc Thanh 1985 đến nghỉ hưu

13

Phạm Hữu Kiều

 

H.Phó

Hóa

1975

Hiệu Phó Năm 1978-1983(chuyển về quê )

14

Nguyễn Văn Sáng

 

TTCMXH

Văn

1975

 

15

Đinh Tấn Vũ

1950

H.Phó

Hóa

1976

Hiệu Phó Năm 1983-1984.Chuyển về Sở GDĐT năm1985

16

Nguyễn Viết Muôn

 

 

Địa

1976

Chuyển về Đà Lạt

17

Trần Phong Tý

1950

CTCĐ

Văn

1976

BTĐT(1978-1981)TKCĐ 1983-1986. (Phụ Trách BTDC 1986-1990)CTCĐ2003-2005 Nghỉ hưu năm 2006

18

Lê Minh Hiếu

 

 

T.Dục

1977

Chuyển về TPHCM

19

Trần Thị Mỹ

 

 

T.Pháp

1977

Chuyển về Đà Lạt

20

Nguyễn Thanh Tùng

 

 

GDCD

197.

Chuyển về Đà Lạt

21

Hồ Lai Hùng

 

 

Vật Lý

1976

Chuyển về Đồng Nai năm 198..

22

Võ Nam Lãnh

1955

TTCM

Toán

1977

Chuyển Nguyễn Tri Phương năm 2013.Nghỉ hưu năm 2015

23

Nguyễn Đối

1955

TKHĐ

Sinh

1977

Nghỉ hưu năm 2015

24

Trần Đình Hội

1955

 

Sinh

1977

Xin nghỉ năm 1998

25

Ngô Viết Yêm

1945

TTCMXH

Văn

1977

Nghỉ hưu năm 2000

26

Lê Minh Tiến

 

 

Sử.

1977

Chuyển vào trường Lộc Thanh

27

Nguyễn Thị Hoài Ân

1953

 

T.Anh

1978

Chuyển về TPHCM năm 1986.

28

Nguyễn Xuân Bin

1948

TTCMTN

Vật Lý

1978

Nghỉ hưu năm 2008

29

Trịnh Công Khánh

1954

TTCM

Văn

1978

Nghỉ hưu năm 2014

30

Đỗ Tư Nghĩa

 

 

T.Anh

1978

Chuyển về Đà Lạt 1982

31

Phùng Tất Thắng

 

H.Trưởng

Văn

1979

HT Năm 1979-1990.Trưởng phòng GDĐT Bảo Lộc1990

32

Phạm Văn Khương

 

 

H.Học

 

 

33

Thầy Khương

 

 

NN

 

Chuyển về Đà Lạt

34

Nguyễn Khánh Giám

 

H.Phó

Toán

1979

Hiệu Phó Năm 1983-1987.Nghỉ hưu (Đã mất)

35

Cô Phụng

 

 

Hóa

1979

Chuyển về trường KTNN

36

Đặng Bá Vĩnh

 

 

Toán

197…

Chuyển về TPHCM(Đã mất)

37

Nguyễn Hữu Yên

 

 

Toán

197…

Chuyển về quê(MB)

38

Nguyễn Hữu Nhật

 

 

Toán

197…

Chuyển về quê(MB)

39

Trần Ân

 

 

197…

Chuyển về Nha Trang

40

Trần Bá  Linh

 

 

T.Anh

197…

Xin nghỉ ở tại Bảo Lộc

41

Thầy Vinh

 

 

Vật Lý

 

Chuyển về quê(MB)

42

Hồ Yêm

 

 

Địa

 

Chuyển về Đà Lạt

43

Bùi Thị Quốc Nga

1953

HTrưởng

Hóa

1980

Hiệu Phó Năm 1985.Hiệu trưởng năm 1997.Nghỉ hưu 2008

44

NgôThị Hương Thủy

1954

TTCM

Văn

1980

Nghỉ hưu 2009

45

Phù Xí Xuân

1951

 

Văn

1980

Nghỉ hưu 2006

46

Phạm Thị Hoa Khương

 

 

Văn

 

Chuyển Lộc Thanh 1985.Nghỉ hưu

47

Tôn Nữ Ngọc Hoa

 

 

Toán

1980

Xin nghỉ năm 199..

48

Nguyễn Mậu Ly

1949

HTrưởng

Sử

1981

HP1989.HT 1990.GĐTTGDTX 1997.Nghỉ hưu 2009.

49

Nguyễn Ngọc Anh Hùng

1958

H.Phó

Toán

1981

(1985-1990 Chuyển vào Lộc Thanh) HPnăm2003. GĐTTGDTX 2009. HT Trường Chuyên2012.HT Ng Tri Phương2014

50

Lê ThịChung

1953

TTCM

Sinh

1981

Nghỉ hưu 2008

51

Huỳnh Thị Thu Hà

1955

CTCĐ

Sử

1981

(GĐCH Sách1985-1993)CTCĐ1993-2003 Nghỉ hưu 20010

52

Nguyễn Thị Liên

 

 

T.Dục

 

Xin nghỉ

53

Bùi Thị Vượng

1950

 

GDCD

1981

Nghỉ hưu 2006

54

Nguyễn Đồng Tuyên

1960

TTCM

Địa

1981

HP Nguyễn Du 2004. HT Lộc Thanh.GĐTTGDTX

55

Nguyễn Thi Thu Dung

 

 

Hóa

1981

Chuyển về QNĐN năm 1984

56

Phạm Tấn Phước

1956

 

Toán

1982

Chuyển về Lê Thị Pha năm 2013.Nghỉ hưu 2016

57

Nguyễn HoàngChương

1960

H.Phó

Vật Lý

1982

(1985-1990 Chuyển vàoLộc Thanh)BTĐT 1990-1991Và1997-1998.HP12/1997. HTLộc Thành2006.HTBảo Lộc.HT Lộc Phát

58

Lê Thanh Tâm

 

 

Văn

1982

 Phó GĐTTGDTX-1997.Phó Phòng GDĐT Bảo Lộc

59

Hà Thị Huệ

1959

 

T.Pháp

1982

Chuyển Lộc Thanh 1985.Chuyển QNĐN

60

Nguyễn Thị Thanh Tâm

1959

TTCM

T.Anh

1982

Nghỉ hưu 2014

61

Lê Xuân Nhuận

1957

BTĐT

Vật Lý

1982

BTĐT 1982-1983.GĐTTKTHNNghề Bảo lộc1985.TPhòng GDĐT Bảo Lộc.GĐTTCT

62

Bùi Đình Du

1959

BTĐT

Sinh

1982

BTĐT 1983-1985.Chuyển TTGDKTnghề 1986.Chuyển Lộc Thanh.Chuyển Nguyễn Du.

63

Nguyễn Văn Minh

 

 

Văn

1982

Chuyển về Phòng GDĐT bảo Lộc

64

Phạm Thị Kim Oanh

1959

 

Văn

1982

Chuyển Lộc Thanh 1985

65

Đỗ Thị Phương Thảo

 

 

Địa

1982.

Chuyển Lộc Thanh 1985

66

Pham Thị Tuyết Lan

 

 

GDCD

1982

Chuyển về TPHCM năm 1983

67

Nguyễn Thị Nhung

1962

 

Văn

1983

Xin nghỉ năm 1990

68

Huyền Tôn Nữ Tinh Hảo

 

 

T.Anh

198…

Chuyển về TPHCM năm 198..

69

 

 

 

 

 

 

70

Trần Hòa Bình

1954

H.Phó

Toán

1983

(BTĐT1985-1987)HP 1992 .  HTLê Thị Pha năm 2002.HT Nguyễn Du.Nghỉ hưu2014

71

Trần Thị Ngọc Ánh

1948

H.Phó

GDCD

1983

HP 1984sau1năm xin nghỉ HP. BTCB . Nghỉ hưu 2003

72

Khổng Thu Thảo

1961

 

T.Anh

1983

Nghỉ hưu 201…

73

Cô   Hoa

 

 

Vật Lý

198…

Xin nghỉ năm 198…

74

Nguyễn Văn Chính

1958

 

Sử

1983

Xin nghỉ năm 1985

75

Trần Thị Lao

 

 

Địa Lý

1985

Xin nghỉ năm 199…

76

Đặng Thu Thủy

 

 

Văn

198…

Chuyển198…

77

Ngô Thị Huê

1956

 

Vật Lý

1984

Nghỉ hưu 2011.

78

Bùi Trung Chính

 

 

Vật Lý

1984

 Chuyển TTKTHNNghề Bảo lộc1986.GĐTTKTTHNghề.HT Nguyễn Du.HTNguyễn Tri Phương.

79

Nguyễn Viết

1958

TTCM

Hóa

1984

Chuyển Nguyễn Du.Trường Chuyên.

80

Trần Hữu Phú

1962

 

Toán

1984

Chuyển Nguyễn Du .Trường Chuyên

81

Tô Nữ Kim Chi

1961

 

Toán

1984.

Nghỉ hưu 2016

82

Hoảng Nữ Kim Anh

1961

 

Hóa

1984

Xin nghỉ  2013

83

Nguyễn Thị Diễm Trang

1961

 

Hóa

1984

Nghỉ hưu 2016

84

Trần Thị Loan

1956

TTCM

Sinh

1984

Nghỉ hưu 2011

85

Đỗ Thị Dụng

1956

 

Địa

1984

Nghỉ hưu 2011

86

Nguyễn Thế Hưng

1960

 

T. Dục

1984

Xin nghỉ  1999

87

Đỗ Hữu Hiệu

1962

 

NgaAnh

1985

Xin nghỉ  2011

88

Trần Văn Thật

1959

 

T.Anh

1986

1988Chuyển xí nghiệp chè.1996 dạy lại 11/1999 nghỉ

89

Nguyễn Thi Thanh Hoa

 

 

Thể Dục

1986

năm 199.. 

90

Nguyễn Văn Tài

1961

 

Sinh

1987

BTCB 2003-2008.HP Nguyễn Du..HT Nguyễn Du 2014.

91

Hoàng Thị Phương Thảo

 

 

T.Nga

1987

Xin nghỉ  199..

92

Nguyễn Bá Vũ

 

 

Vật Lý

198..

Chuyển vào Lộc Thanh.(đã mất)

93

Nguyễn Đình Trung

1965

 

Vật Lý

1990

Chuyển TTGDTX 1999

93

Thầy Quỳnh

 

 

Thể Dục

198..

Xin nghỉ năm 198.. 

94

Cô Kim Oanh

 

 

Thể Dục

198.

Xin nghỉ  199..

95

Hoàng Vân Hà

1964

 

Thể Dục

 1991

Chuyển về Trần Phú Đà Lạt năm2001.Chuyển về Lộc Phát

96

Cô Khương

 

 

T.Anh

 1992

Chuyển về Đà Lạt 1994..

97

Phạm Quang Tâm

1970

 

Vật Lý

1993

Chuyển vào Lộc Thanh1996

98

Võ Quang Thuận

1970

BTĐT

KTCN

1995

BTĐT1996-1997 Xin nghỉ năm 2010

99

Phạm Minh Châu

1973

 

KTNN

1997

Chuyển về Trường Chuyên Bảo Lộc năm2016

100

Phạm Thanh Hương

1974

TTCM

T.Anh

1997

Chuyển Phòng GDĐT2015.Trưỏng Phòng

101

Đặng Cao Vân

1962

BTĐT

Sinh

1998

BTĐT1998-2000.HPTrường Lê Thị Pha 2004. HP Trường Chuyên

102

Hoàng Tuấn Anh

1976

BTĐT

Toán

1998

BTĐT200-2004. HPTrường Nguyễn Tri Phương 2004-2005.HT Trường Chuyên Bảo Lộc năm2014

103

Nguyễn Trung Hưng

1976

 

Vật Lý

1998

Chuyển về Trường Chuyên Bảo Lộc năm2012

104

Trần Thị Bảy

1966

 

Văn

1998

Chuyển về Trường Tây Sơn Đà Lạt năm2000

105

Nguyễn Thị Thuận

1956

 

Sinh

1998

Nghỉ hưu 2011

106

Nguyễn Kiến Trúc

1966

 

Vật Lý

1998

Chuyển về Lê Thị Pha năm 2013. Chuyên Bảo Lộc .

107

Nguyễn Bảo Di An

1977

 

T. Anh

1998

Chuyển về Nguyễn Du 2003

108

Nguyễn Thi Thu Hằng

1966

 

Vật Lý

1999

Chuyển về Nguyễn Tri Phương 2003

109

Hoàng Đăng Mười

1954

CTCT

Vật Lý

1999

CTCT2005-2007. Nghỉ 2014

110

Trầ Thị Mỹ Lệ

1974

 

T. Anh

1998

Nghỉ 2000

111

Phan Thị Ánh Viên

1975

 

GDCD

1999

Nghỉ 2000

112

Hà Văn Phong

1961

 

Toán

2000

Chuyển vềTTGDTX 2002

113

Nguyễn Thị Thanh

1977

 

Văn

2000

Chuyển về Nguyễn Tri Phương 2003

114

Phạm Thị Mai Anh

1978

 

T. Anh

2000

Chuyển về Trường Chuyên Bảo Lộc năm2013

115

Cô Hằng

 

 

T. Anh

2000

Nghỉ 2001

116

Đoàn Mnh Nhi

1975

 

Sử

2000

Chuyển về Trường Chuyên Bảo Lộc năm2012

117

Nguyễn Anh Trang

1978

 

T. Anh

2000

Chuyển về Trường Chuyên Bảo Lộc năm2012

118

Lê Duy Tuấn

1978

 

Toán

2000

Chuyển về Trường Chuyên Bảo Lộc năm2013

119

Nguyễn Thị Liễu

1978

 

Sinh

2000

Chuyển về Đà Lạt

120

Trần Thị Hoàn

1979

 

Toán

2000

Chuyển về TPHCM

121

Hoàng Thị Hải Yến

1977

 

ĐỊa

2000

Chuyển về TPHCM năm 2003

122

Tô Việt

1974

 

Toán

2000

Chuyển về TPHCM

123

Trần Thị Li Na

1977

 

Tin

2001

Nghỉ 2004

124

Lê Thị Mông Hoa

 

 

Tin

Trước 1975

Nghỉ hưu năm 2006

125

Nguyễn Văn Nhật

 

 

Tin

2005

Chuyển về Trường KTNN Bảo Lộc

126

Nguyễn Văn Hùng

 

 

Tin

2006

Chuyển về Di Linh 2007

127

Cô Loan

 

 

2007

Chuyển vào Lộc Thanh2007

 

Tập tin đính kèm
Trường THPT Bảo Lộc

Bài viết liên quan
TIN MỚI NHẤT
© 2024 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300