Trung học phổ thông Bảo Lộc
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BẢN TIN TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ

Nhân sự Tổ Vật Lý - Công Nghệ

Họ tên
Chức vụ
Trình Độ CM
Năm vào ngành
Vũ Đức Minh
Tổ Trưởng chuyên môn
ĐHSP Vật Lý
2000
Hoàng Trung Sơn
Tổ Phó chuyên môn
ĐH Vật Lý + NVSP
2002
Lê Minh Trí
Giáo viên
ĐHSP Vật Lý
1984
Nguyễn Thị Hường
Giáo viên
ĐHSP Vật Lý
1989
Nguyễn Chí Cường
Giáo viên
ĐHSP Vật Lý - KTCN
1994
Huỳnh Thụy Vy
Giáo viên
Th.Sỹ Vật Lý
1994
Nguyễn Văn Chiến
Giáo viên
ĐH Vật Lý + NVSP
2001
Nguyễn Thị Long Diên
Giáo viên
ĐHSP Vật Lý
2001
Nguyễn Thị Phương Uyên
Giáo viên
ĐHSP Vật Lý - Điện Tử
2006
Nguyễn Bình
Giáo viên
ĐHSP Vật Lý
2008
Thiều Thị Thư
Giáo viên
ĐH Kỹ Thuật
2009
Các bài viết
TIN MỚI NHẤT
© 2024 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300