Trung học phổ thông Bảo Lộc

Nhân sự Tổ Lý

STT Họ tên Chức vụ TrĐCM Năm vào ngành
1 Vũ Đức Minh Tổ Trưởng chuyên môn ĐHSP Vật Lý 2000
2 Hoàng Trung Sơn Tổ Phó chuyên môn ĐH Vật Lý + NVSP 2002
7 Lê Minh Trí Giáo viên ĐHSP Vật Lý 1984
5 Nguyễn Thị Hường Giáo viên ĐHSP Vật Lý 1989
3 Nguyễn Chí Cường Giáo viên ĐHSP Vật Lý - KTCN 1994
4 Huỳnh Thụy Vy Giáo viên Th.Sỹ Vật Lý 1994
8 Nguyễn Văn Chiến Giáo viên ĐH Vật Lý + NVSP 2001
9 Nguyễn Thị Long Diên Giáo viên ĐHSP Vật Lý 2001
10 Nguyễn Thị Phương Uyên Giáo viên ĐHSP Vật Lý - Điện Tử 2006
6 Nguyễn Bình Giáo viên ĐHSP Vật Lý 2008
12 Thiều Thị Thư Giáo viên ĐH Kỹ Thuật 2009
Các bài viết
© 2020 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300