Trung học phổ thông Bảo Lộc
VĂN BẢN SỞ GIÁO DỤC
Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng năm 2018

[Đăng lúc:5/12/2018 9:32:34 AM]

        Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng năm 2018

  (kèm phụ lục Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2018)

 

 

 

 

Tập tin đính kèm
Đăng bởi: Admin

Bài viết liên quan
© 2019 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300