Trung học phổ thông Bảo Lộc

Nhân sự Tổ Thể Dục - GDQPAN

STT Họ tên Chức vụ TrĐCM Năm vào ngành
1 Nguyễn Nhàn Tổ Trưởng chuyên môn ĐH Thể Dục Thể Thao 1999
2 Hoàng Đại Giang Tổ Phó chuyên môn ĐHSP Văn + ĐHGDQPAN 2001
6 Lê Bá Thắng Giáo viên ĐHSP Thể Dục 1994
4 Trần Trung Giáo viên ĐHSP Thể Dục 1997
7 Nguyễn Đình Phú Giáo viên ĐHSP Thể Dục 1998
5 Lê Đình Thuận Giáo viên ĐHSP Thể Dục 2001
3 Triệu Trung Kiên Giáo viên ĐHSP Lịch Sử + ĐHGDQPAN 2002
Các bài viết
TIN MỚI NHẤT
© 2024 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300