Trung học phổ thông Bảo Lộc
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BẢN TIN TỔ TOÁN - TIN

Nhân sự Tổ Toán - Tin

STT Họ tên Chức vụ TrĐCM Năm vào ngành
1 Trần Văn Thành Tổ trưởng chuyên môn ĐHSP Toán 1992
2 Nguyễn Quang Hợp Tổ Phó chuyên môn ĐHSP Toán 2002
6 Nguyễn Văn Luận Giáo viên ĐHSP Toán 1983
5 Trần Hữu Trung Giáo viên ĐHSP Toán 1984
7 Trần Quang Tiến Giáo viên ĐHSP Toán 1991
3 Trần Thị Ngọc Diệp Giáo viên ĐHSP Toán 1997
4 Lê Thị Bích Thủy Giáo viên ĐHSP Toán - Tin 1997
4 Nguyễn Quang Thi Giáo viên Th.s Toán 1997
10 Đoàn Thị Duy My Giáo viên ĐHSP Toán 1999
8 Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên ĐHSP Toán 1999
9 Nguyễn Thị Ái Liên Giáo viên ĐHSP Toán 2000
12 Nguyễn Trần Tố Tâm Giáo viên ĐH Toán - Tin + NVSP 2001
11 Phạm Thị Khánh Vân Giáo viên Th.Sỹ Toán 2003
13 Nguyễn Thị Bảo Khanh Giáo viên ĐH Toán - Tin + NVSP 2004
15 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên ĐH Tin + NVSP 2004
Các bài viết
© 2020 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300