Trung học phổ thông Bảo Lộc
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BẢN TIN TỔ TOÁN - TIN

Nhân sự Tổ Toán - Tin

Họ tên
Chức vụ
Trình Độ CM
Năm vào ngành
Trần Văn Thành
Tổ trưởng chuyên môn
ĐHSP Toán
1992
Nguyễn Quang Hợp
Tổ Phó trưởng chuyên môn
ĐHSP Toán
2002
Trần Hữu Trung
GV
ĐHSP Toán
1984
Trần Quang Tiến
GV
ĐHSP Toán
1991
Trần Thị Ngọc Diệp
GV
ĐHSP Toán
1997
Lê Thị Bích Thủy
GV
ĐHSP Toán - Tin
1997
Nguyễn Quang Thi
GV
Th.s Toán
1997
Đoàn Thị Duy My
GV
ĐHSP Toán
1999
Nguyễn Thị Thúy Hằng
GV
ĐHSP Toán
1999
Nguyễn Thị Ái Liên
GV
ĐHSP Toán
2000
Nguyễn Trần Tố Tâm
GV
ĐH Toán - Tin + NVSP
2001
Phạm Thị Khánh Vân
GV
Th.Sỹ Toán
2003
Nguyễn Thị Bảo Khanh
GV
ĐH Toán - Tin + NVSP
2004
Nguyễn Thị Huệ
GV
ĐH Tin + NVSP
2004
Các bài viết
TIN MỚI NHẤT
© 2024 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300