Trung học phổ thông Bảo Lộc
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BẢN TIN TỔ NGỮ VĂN - ĐỊA

Nhân sự Tổ Ngữ Văn - Địa

Họ tên
Chức vụ
Trình Độ CM
Năm vào ngành
Nguyễn Thị Bảo Thúy
Tổ Trưởng chuyên môn
Th.Sỹ Văn
1991
Bế Kim Hoa
Giáo viên
ĐHSP Văn
1987
Lương Thị Phương Lan
Giáo viên
ĐHSP Văn
1996
Nguyễn Thị Ngọc Thu
Giáo viên
ĐHSP Văn
1998
Lê Thị Thùy Trang
Giáo viên
ĐHSP Văn
2000
Nguyễn Thị Thơ
Giáo viên
ĐHSP Văn
2000
Hoàng Thị Kim Vân
Tổ phó chuyên môn
ĐHSP Văn
2001
Nguyễn Thị Tuyết
Giáo viên
ĐHSP Văn
2003
Trần Thị Thu Thủy
Giáo viên
ĐHSP Văn
2007
Nguyễn Thị Hương
Giáo viên
Th.Sỹ Văn
2010
Lưu Thị Anh Thư
Giáo viên
ĐHSP Địa Lý
2002
Nguyễn Thị Cẩm
Giáo viên
ĐHSP Địa Lý
2006
Nguyễn Khánh Chung
Giáo viên
ĐHSP Địa Lý
2011
Các bài viết
TIN MỚI NHẤT
© 2024 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300