Trung học phổ thông Bảo Lộc

Nhân sự Tổ Ngữ Văn

STT Họ tên Chức vụ TrĐCM Năm vào ngành
1 Trần Văn Cường Tổ Trưởng chuyên môn ĐHSP Văn 1983
2 Nguyễn Thị Bảo Thúy Tổ Phó chuyên môn Th.Sỹ Văn 1991
6 Bế Kim Hoa Giáo viên ĐHSP Văn 1987
5 Lương Thị Phương Lan Giáo viên ĐHSP Văn 1996
7 Nguyễn Thị Ngọc Thu Giáo viên ĐHSP Văn 1998
8 Lê Thị Thùy Trang Giáo viên ĐHSP Văn 2000
11 Nguyễn Thị Thơ Giáo viên ĐHSP Văn 2000
3 Hoàng Thị Kim Vân Giáo viên ĐHSP Văn 2001
9 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên ĐHSP Văn 2003
4 Trần Thị Thu Thủy Giáo viên ĐHSP Văn 2007
10 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Th.Sỹ Văn 2010
Các bài viết
© 2020 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300