Trung học phổ thông Bảo Lộc

CHI BỘ TRƯỜNG THPT BẢO LỘC

Cô: Nguyễn Thị Thùy Phương
Chức vụ: Bí thư chi bộ trường THPT Bảo Lộc
Năm vào ngành: 1997
Điện thoại: 0917989856
Hiệu Trưởng
Thầy: Trần Văn Lâm
Chức vụ: Ủy viên chi bộ trường THPT Bảo Lộc
Năm vào ngành 1994
Điện thoại:
Hiệu Trưởng
Cô: Phạm Thị Hồng Thủy
Chức vụ: Ủy viên chi bộ trường THPT Bảo Lộc
Năm vào ngành 2007
Điện thoại:
Hiệu Trưởng
© 2020 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300