Trung học phổ thông Bảo Lộc

BAN GIÁM HIỆU

Thạc sĩ: Nguyễn Thị Thùy Phương
Chức vụ: Hiệu trưởng trường THPT Bảo Lộc
TrĐCM: ĐHSP Sinh - KTNN - Th.s Quản Lý Giáo Dục
Năm vào ngành: 1997
Điện thoại: 0917989856
Hiệu Trưởng
Thầy: Nguyễn Đức Tín
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
TrĐCM: ĐHSP Lịch sử – Chính trị
Năm vào ngành: 2001
Điện thoại: 0939048176
Hiệu Trưởng
Thầy: Trần Văn Lâm
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
TrĐCM: ĐHSP Vật Lý – KTCN
Năm vào ngành: 1994
Điện thoại: 0909404903
Hiệu Trưởng
© 2020 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300