Trung học phổ thông Bảo Lộc

BAN GIÁM HIỆU

Cô: Nguyễn Thị Thuỳ Phương
Chức vụ: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ trường THPT Bảo Lộc
TrĐCM: ĐHSP Sinh - KTNN - Th.s Quản Lý Giáo Dục
Năm vào ngành: 1997
Điện thoại: 0917989856
Cô: Hoàng Thu Huyền
Chức vụ: Phó hiệu Trưởng - Ủy viên chi bộ trường
TrĐCM: ĐHSP Anh – Th.s Quản Lý Giáo dục
Năm vào ngành: 2000
Điện thoại: 0765093968
Thầy: Triệu Trung Kiên
Chức vụ: Phó hiệu Trưởng
TrĐCM: ĐHSP Lịch sử; VB2 ĐH GDQP-AN
Năm vào ngành: 2003
Điện thoại: 0359517118
Cô: Vũ Thị Hiên
Chức vụ: Phó hiệu trưởng - Chủ tịch Công Đoàn
TrĐCM: Thạc sĩ Sinh học
Năm vào ngành: 2007
Điện thoại: 0979762921
TIN MỚI NHẤT
© 2024 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300