Trung học phổ thông Bảo Lộc

Nhân sự Tổ Sử - Địa - GDCD

STT Họ tên Chức vụ TrĐCM Năm vào ngành
1 Bùi Thị Liễu Tổ Trưởng chuyên môn ĐHSP Địa Lý 1986
2 Hoàng Văn Thái Tổ Phó chuyên môn ĐHSP Chính Trị 2009
7 Bùi Thị Kim Thoa Giáo viên ĐHSP Thiết Học 1984
3 Lê Thị Mai Giáo viên ĐHSP Lịch Sử 1987
4 Võ Trọng Khuyến Giáo viên ĐHSP Lịch Sử 1987
8 Phạm Thị Ngọc Huyền Giáo viên ĐHSP Triết Học 2001
10 Lưu Thị Anh Thư Giáo viên ĐHSP Địa Lý 2002
9 Nguyễn Thị Cẩm Giáo viên ĐHSP Địa Lý 2006
5 Hoàng Thị Oanh Giáo viên ĐHSP Lịch Sử 2010
6 Lê Thị Lộc Giáo viên ĐH Lịch Sử 2011
11 Nguyễn Khánh Chung Giáo viên ĐHSP Địa Lý 2011
Các bài viết
© 2020 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300