Trung học phổ thông Bảo Lộc
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BẢN TIN TỔ SỬ - GDCD - TD - QP

Nhân sự Tổ Sử - GDCD - TD - QP

Họ tên
Chức vụ
Trình Độ CM
Năm vào ngành
Hoàng Văn Thái
Tổ Phó chuyên môn
ĐHSP Chính Trị
2009
Võ Trọng Khuyến
Giáo viên
ĐHSP Lịch Sử
1987
Hoàng Thị Oanh
Giáo viên
ĐHSP Lịch Sử
2010
Lê Thị Lộc
Giáo viên
ĐH Lịch Sử
2011
Nguyễn Nhàn
Tổ Trưởng chuyên môn
ĐH Thể Dục Thể Thao
1999
Hoàng Đại Giang
Tổ Phó chuyên môn
ĐHSP Văn + ĐHGDQPAN
2001
Lê Bá Thắng
Giáo viên
ĐHSP Thể Dục
1994
Trần Trung
Giáo viên
ĐHSP Thể Dục
1997
Nguyễn Đình Phú
Giáo viên
ĐHSP Thể Dục
1998
Lê Đình Thuận
Giáo viên
ĐHSP Thể Dục
2001
Các bài viết
TIN MỚI NHẤT
© 2024 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300