Trung học phổ thông Bảo Lộc

Nhân sự Tổ Hóa Học

STT Họ tên Chức vụ TrĐCM Năm vào ngành
1 Đinh Thị Mỹ Hạnh Tổ Trưởng chuyên môn ĐHSP Hóa Học 1999
2 Đỗ Thị Phương Thảo Tổ Phó chuyên môn ĐHSP Hóa Học 1997
4 Nguyễn Thị Bích Thủy Giáo viên ĐHSP Hóa Học 1995
8 Lê Văn Phương Giáo viên ĐHSP Hóa Học 1998
6 Đinh Thị Mỹ Hạnh Giáo viên ĐHSP Hóa Học 1999
5 Từ Thị Quỳnh Trâm Giáo viên ĐHSP Hóa Học 2000
9 Nguyễn Thị Tuyền Giáo viên ĐHSP Hóa Học 2002
7 Nguyễn Vương Hồng Hoa Giáo viên ĐHSP Hóa Học 2006
3 Tô Thị Xuân Thu Giáo viên Th.Sỹ Hóa Học 2007
Các bài viết
TIN MỚI NHẤT
© 2024 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300