Trung học phổ thông Bảo Lộc

Nhân sự Tổ Sinh Học - Công Nghệ

STT Họ tên Chức vụ TrĐCM Năm vào ngành
1 Võ Thị Thanh Diệu Tổ Trưởng chuyên môn ĐHSP Sinh - KTNN 2002
2 Vũ Thị Hiên Tổ Phó chuyên môn ĐHSP Sinh - KTNN 2006
5 Nguyễn Văn Báu Giáo viên Th.Sỹ Sinh 1999
6 Cao Thị Hằng Giáo viên ĐHSP Sinh 2001
3 Phạm Thị Hồng Thủy Giáo viên ĐH Sinh 2007
4 Phan Thị Thúy Giáo viên ĐHSP Sinh - MT 2010
Các bài viết
© 2020 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300