Trung học phổ thông Bảo Lộc
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BẢN TIN TỔ HOÁ - SINH - CÔNG NGHỆ

Nhân sự Tổ Hoá - Sinh - Công Nghệ

Họ tên
Chức vụ
Trình Độ CM
Năm vào ngành
Đinh Thị Mỹ Hạnh
Tổ Trưởng chuyên môn
ĐHSP Hóa Học
1999
Đỗ Thị Phương Thảo
Giáo viên
ĐHSP Hóa Học
1997
Nguyễn Thị Bích Thủy
Giáo viên
ĐHSP Hóa Học
1995
Lê Văn Phương
Giáo viên
ĐHSP Hóa Học
1998
Nguyễn Thị Phương Uyên
GV
ĐHSP Lý
2006
Đinh Thị Mỹ Hạnh
Giáo viên
ĐHSP Hóa Học
1999
Từ Thị Quỳnh Trâm
Giáo viên
ĐHSP Hóa Học
2000
Nguyễn Thị Tuyền
Giáo viên
ĐHSP Hóa Học
2002
Nguyễn Vương Hồng Hoa
Giáo viên
ĐHSP Hóa Học
2006
Tô Thị Xuân Thu
Giáo viên
Th.Sỹ Hóa Học
2007
Võ Thị Thanh Diệu
Tổ phó chuyên môn
ĐHSP Sinh - KTNN
2002
Vũ Thị Hiên
Giáo viên
ĐHSP Sinh - KTNN
2006
Nguyễn Văn Báu
Giáo viên
Th.Sỹ Sinh
1999
Cao Thị Hằng
Giáo viên
ĐHSP Sinh
2001
Phạm Thị Hồng Thủy
Giáo viên
ĐH Sinh
2007
Phan Thị Thúy
Giáo viên
ĐHSP Sinh - MT
2010
Các bài viết
TIN MỚI NHẤT
© 2024 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300