Trung học phổ thông Bảo Lộc

Nhân sự Tổ Văn Phòng

STT Họ tên Chức vụ TrĐCM Năm vào ngành
1 Nguyễn Thuý Quyên Tổ Trưởng - Văn thư TC Văn Thư Lưu Trữ 1997
2 Cao Thị Bích Nga Tổ phó - Kê toán TC Kế Toán 1997
3 Lương Thị Hồng NV Thư viện TC Thư Viện 1998
9 Lê Thị Thúy NV Tạp vụ 2001
4 Chu Thị Minh Quế Văn Thư + Thủ quỷ TC Thư viện Thông tin 2003
7 Võ Văn Điện NV Bảo Vệ 2008
6 Đoàn Xuân Doanh NV Thiết bị CNTT 2013
5 Trần Việt Hà NV Y Tế TC Y Đa Khoa 2014
8 Nguyễn Viết Liên NV Bảo Vệ
Các bài viết
© 2020 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300