Trung học phổ thông Bảo Lộc
VĂN BẢN TRƯỜNG
Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2020

[Đăng lúc:10/8/2020 9:31:26 AM]

Đăng bởi: Admin

Bài viết liên quan
Kế hoạch truyền thông và giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021
Kế hoạch hoạt động hướng nghiệp và ngoài giờ lên lớp năm học 2020-2021
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020-2021
THỐNG NHẤT CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI TRONG NĂM HỌC 2020 - 2021
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, HỌC SINH TRƯỜNG THPT BẢO LỘC TỪ NĂM HỌC 2020-2021
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
THƯ VIỆN TRƯỜNG THPT BẢO LỘC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO ĐỌC SÁCH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020
Quyết định ban hành quy chế thi đua khen thưởng của trường THPT Bảo Lộc năm học 2020 - 2021
Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 9 năm 2020. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2020
Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020 - 2021
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM HỌC 2020 - 2021
BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2020 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2020
© 2020 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300