Trung học phổ thông Bảo Lộc
VĂN BẢN TRƯỜNG
KẾ HOẠCH Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”

[Đăng lúc:2/26/2024 3:09:01 PM]

Xem tập tin đính kèm!

Tập tin đính kèm
Trường THPT Bảo Lộc

Bài viết liên quan
TIN MỚI NHẤT
© 2024 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300