Trung học phổ thông Bảo Lộc
VĂN BẢN SỞ GIÁO DỤC
KẾ HOẠCH Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024

[Đăng lúc:6/6/2024 11:16:32 AM]

Tập tin đính kèm!

Tập tin đính kèm
Trường THPT Bảo Lộc

Bài viết liên quan
Bài viết
Danh sách công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2023-2024
Bài viết
QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2023-2024
Bài viết
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3491/KH-UBND ngày 04/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ
Bài viết
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC ĐIỂM THI
Bài viết
CÔNG VĂN SỬ DỤNG TỜ RƠI TRUYỀN THÔNG TVTL, CTXH TRƯỜNG HỌC
Bài viết
CÔNG VĂN V/v thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 được UBND tỉnh phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Bài viết
CÔNG VĂN V/v thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 được UBND tỉnh phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Bài viết
CÔNG VĂN V/v khảo sát lấy ý kiến về phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT từ năm học 2025 - 2026
Bài viết
CÔNG VĂN V/v hướng dẫn tuyển sinh mầm non, phổ thông năm học 2024- 2025
Bài viết
CÔNG VĂN V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024
TIN MỚI NHẤT
© 2024 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300