Trung học phổ thông Bảo Lộc
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN
KẾ HOẠCH THAM GIA CUỘC THI “TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” CỦA TRƯỜNG ĐOÀN THPT BẢO LỘC NĂM HỌC 2020-2021

[Đăng lúc:10/6/2020 12:45:27 PM]

 

THÀNH ĐOÀN BẢO LỘC

ĐOÀN TRƯỜNG  THPT BẢO LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 /KH-ĐT

Bảo Lộc, ngày 09 tháng 09 năm 2020

KẾ HOẠCH

THAM GIA CUỘC THI “TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” CỦA TRƯỜNG ĐOÀN THPT BẢO LỘC NĂM HỌC 2020-2021

          Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện Quyết định số 1748/QĐ-BGDĐT ngày 02/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 đoàn Trường THPT Bảo Lộc ban hành kế hoạch cuộc thi cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2020).

- Tuyên truyền Lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020) và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2020.  

- Góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

- Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Tham gia cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa góp phần tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

2. Yêu cầu

- Đoàn viên của các chi đoàn, đoàn viên thanh niên trong độ tuổi quy định phải tham gia thi, thực hiện đăng kí thi trên trang thông tin điện tử: http://hocvalamtheobac.vn .

- Tất cả các chi đoàn trong nhà trường và đoàn viên thanh niên phải tham gia cuộc thi 100% đảm bảo nghiêm túc đúng thời gian quy định của cuộc thi.

- Ban chấp hành đoàn trường đôn đốc theo dõi tiến độ tham gia cuộc thi của các chi đoàn, đoàn viên thanh niên trong nhà trường.

II. NỘI DUNG CUỘC THI

- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nội dung cơ bản trong: “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.

- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 34 năm đổi mới (1986-2020), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban chấp hành Đoàn trường ban hành kế hoạch tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của trường THPT Bảo Lộc năm học 2020-2021 cho các chi đoàn và đoàn viên thanh niên trong nhà trường.

- Hướng dẫn học sinh, đoàn viên tham gia đăng kí cuộc thi trực tuyến đúng thời gian quy định.

- Học sinh và đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký dự thi được cập nhật trên trang thông tin điện tử: http://hocvalamtheobac.vn .

- Các chi đoàn, đoàn viên thanh niên theo dõi lịch thi để thực hiện nghiêm túc đảm bảo chất lượng.

* Thời gian thi như sau:

- Vòng loại tuần 1: Từ 14/09/2020 đến 20/9/2020

- Vòng loại tuần 2: Từ 28/09/2020 đến 04/10/2020

- Vòng loại tuần 3: Từ 12/10/2020 đến 18/10/2020

- Vòng loại tuần 4: Từ 26/10/2020 đến 01/11/2020

- Vòng Bán kết: Từ 09/11/2020 đến 15/11/2020

- Vòng chung kết: Từ 12/12/2020 đến 12/12/2020

* Yêu cầu: GVCN hướng dẫn học sinh thực hiện, đảm bảo chất lượng và số lượng tham gia cuộc thi.

Trên đây là kế hoạch tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đoàn trường THPT Bảo Lộc năm học 2020-2021 kính trình lãnh  đạo xem xét  phê duyệt.

                                                                                    TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

 

Nơi nhận:                                                                                                     Bí thư

  • Như trên;
  • Lưu.

                                                          

                                                                                                     Nguyễn Khánh Chung

 

 

 

Đăng bởi: Admin

Bài viết liên quan
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TRƯỜNG THPT BẢO LỘC NHIỆM KÌ 2020 – 2021
TẬP HUẤN KĨ NĂNG ĐOÀN CHO CÁN BỘ CHI ĐOÀN TRƯỜNG THPT BẢO LỘC
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG” NĂM HỌC 2020 - 2021
Giết con chim nhại 11a2
Giới thiệu cuốn sách "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của lớp 11A1
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết về “Tấm gương nhà giáo tâm huyết, mẫu mực”
KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”
LỊCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC LÂM ĐỒNG NĂM HỌC 2019-2020
KẾ HOẠCH Tổ chức và tham gia xây dựng trường học hạnh phúc
TRƯỜNG THPT BẢO TỘC TỔ CHỨC HỘI XUÂN VÀ PHÁT QUÀ TẾT CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Nhân ngày 20/11. Học sinh trường THPT Bảo Lộc làm video tri ân thầy cô như một lời cám ơn chân thành gửi tới quý thầy cô giáo của mình
Nhân ngày 20/11. Học sinh trường THPT Bảo Lộc làm video tri ân thầy cô như một lời cám ơn chân thành gửi tới quý thầy cô giáo của mình
Nhân ngày 20/11. Học sinh trường THPT Bảo Lộc làm video tri ân thầy cô như một lời cám ơn chân thành gửi tới quý thầy cô giáo của mình
TRAO THƯỞNG OLYMPIC TIẾNG ANH TOÀN QUỐC CHO HỌC SINH
thầy và trò trường THPT Bảo Lộc đã tổ chức Lễ kỉ niệm 88 năm ngày Phụ nữ Việt Nam ( 20/10/1930 – 20/10/2018 )
© 2020 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300