Trung học phổ thông Bảo Lộc
CHUYÊN MỤC THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019

[Đăng lúc:5/7/2018 12:00:00 AM]

 

   

Kính gửi :    - Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Bảo Lộc

                   - Các trường THCS trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc

 

         Căn cứ Quyết định số 654/UB-UBND ngày 6/4/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

         Thực hiện theo công văn Hướng dẫn số 735/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12/4/2018 V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.

         Trường THPT Bảo Lộc thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 như sau:

          1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

          Tổng số học sinh cần tuyển : 440 học sinh.

          Tổng số lớp 10                  : 11 lớp.

          2. Địa bàn tuyển sinh: Tuyển sinh trên toàn địa bàn Thành phố Bảo Lộc.

          3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo nguyện vọng.

4. Đối tượng và độ tuổi tuyển sinh, điều kiện dự tuyển:  theo công văn Hướng dẫn số 735/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12/4/2018 V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.

5. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích: theo công văn Hướng dẫn số 735/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12/4/2018 V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.

6. Hồ sơ dự tuyển và đăng ký dự tuyển:  theo công văn Hướng dẫn số 735/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12/4/2018 V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.

7. Thời gian đăng ký xét tuyển:

          + Thí sinh tự do nộp đơn đăng ký tuyển sinh tại THPT Bảo Lộc chậm nhất là ngày 31/5/2018.

          + Các Trường THCS thu nhận đơn đăng ký tuyển sinh của học sinh đơn vị mình đến ngày 31/5/2018.

+ Các Trường THCS nhập liệu hồ sơ tuyển sinh, kiểm tra dữ liệu, chuyển dữ liệu và hồ sơ tuyển sinh về Trường THPT Bảo Lộc theo nguyện vọng đăng ký của học sinh từ ngày 1/6/2018 đến ngày 15/6/2018.

          Số điện thoại liên hệ: 02633600292; 02633864300.  

 

                                                                                                      Hiệu trưởng

 

                                                                                                (Đã ký và đóng dấu)

 

                                                                                          Nguyễn Thị Thùy Phương

Chi tiết xem tập tin kèm theo

Tập tin đính kèm
Đăng bởi: Admin

Bài viết liên quan
© 2019 Trường THPT Bảo Lộc Lâm Đồng
Địa chỉ: 101 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Tp.Bảo Lộc - Lâm Đồng; Điện thoại: 063 3864300